Sightsavers

World Sight Day och Sightsavers Sverige
World Sight Day är en årlig dag för att öka den globala medvetenheten om blindhet och synnedsättning. Dagen infaller alltid den andra torsdagen i oktober. I år lanserar Sightsavers Sverige kampanjen #punktslutfortrakom under World Sight Day. Målet är att engagera både allmänhet och privat sektor i arbetet för att eliminera trakom före 2025.

World Sight Day startades av World Health Organization (WHO) år 2000. Vill du läsa mer om trakom, besök Sightsavers hemsida genom att klicka här.

Om Sightsavers
Sightsavers är en internationell organisation som arbetar i mer än 30 låg- och medelinkomstländer för att förhindra blindhet, återställa syn och med att främja och kämpa för social integration och lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Idag finns det 36 miljoner blinda människor i världen och 75% av all blindhet kan förebyggas eller botas. För mer information om Sightsavers i Sverige, besök www.sightsavers.se och Facebook-gruppen Sightsavers Sverige.

Lite fakta om vad organisationer åstadkommit
Sedan organisationen grundades för 60 år sedan har man:

  • Stöttat med över 1 miljard behandlingar mot försummade tropiska sjukdomar (varav 555 999 622 är för sjukdomarna trakom och flodblindhet som kan leda till blindhet)
  • Utfört över 9,78 miljoner operationer för att återställa synen
  • Tillhandahållit utbildning till 557 640 hälsovårdsarbetare inom ögonhälsa
  • Bistått med rehabiliteringsträning för 224 248 personer med synnedsättning och blinda
  • Hjälpt 54 325 barn med synnedsättning eller som är blinda att få en skolutbildning

Kampanjen #punktslutförtrakom
Det här är början till slutet. Ögonsjukdomen trakom orsakar blindhet och drabbar idag miljontals människor i redan utsatta länder. Men den kan enkelt botas med antibiotika och rent vatten. Vi stöder organisationen Sightsavers i kampen för att eliminera sjukdomen innan år 2025. Gör det du också – ge en gåva idag! Genom att lägga till en gåva i varukorgen är du med och stödjer Sightsavers och deras projekt runt om i världen.

Läs mer på www.sightsavers.se/punktslut